E-mail: gyongyhalaszat@gyongyhalaszat.hu Tel.: 06 34 301 100

Versenyszabályzat

A Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Tanulmányi Verseny Szabályzata


Vissza

Verseny

Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Verseny


A TÁMOP 3.4.3. keretében kidolgozott projektünk megvalósulása elősegíti az egyéni tehetségek kibontakozását, pozitív személyiségfejlődést (kitartás, rendszeres munkavégzésre szoktatás, helyes önértékelés, önálló ismeretszerzés, reális énkép, kutatási vágy felkeltése, élethosszig tartó tanulásra felkészítés, ösztönzés). Az ép értelmű gyerekeknek szervezett (Kalmár, Varga, stb.) versenyek mintájára az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára is szükségesnek tartjuk a rendszeres versenyzési lehetőséget. Ennek motiváló ereje nagy. A szülők örülnek gyermekük sikerének.


A megvalósításban részvevő partnerek számára a hatékony tehetséggondozási módszerek összegyűjtését, alkalmazását, esetleg újak kidolgozását vállaljukMód nyílik szakmai tapasztalatszerzésreamely hatékonyabbá teszi az iskolai tehetséggondozást (tehetség, motiváció, kudarckezelés, egyéni fejlesztési tervek stb.),


Először megyénk tanulásban akadályozottak iskoláiban (5) szerveztünk versenyt  182 tanuló aktív részvételével, majd az idei évben ezt kiterjesztettük a Közép-dunántúli régió hasonló iskoláira (8).


Projektünkkel új típusú tehetséggondozás jelenhet meg a szegregált és többségi iskolákban is, ezzel több gyermek, több felkészítő tanár, több műveltségi területen, többször kap lehetőséget munkájának, erőfeszítéseinek, eredményességének bemutatására.


Társadalmi hasznossága ott jelentkezik e tevékenységnek, hogy a részvevő gyerekek munkamorálja, kitartása, önálló ismeretszerzési képessége . Ezzel társadalmi érvényesülése eredményesebb lesz. Különösen fontos, hogy a szabadidő eltöltésének kulturált módját is megtanulják. Megtapasztalják, hogy az internetet milyen sokoldalúan lehet használni. A versenyzés, versenyeztetés során saját személyes kompetenciájuk széles területen erősödik. Szociális ügyességük . tovább

Vissza

Segíthetünk?

Hírlevél

Fényújság

Támogatók