E-mail: gyongyhalaszat@gyongyhalaszat.hu Tel.: 06 34 301 100

Ajánlott irodalom


Ajánlott irodalom a tehetséggondozáshoz


1)    Balogh László (szerk.): Tehetség és iskola. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000.
2)    Balogh László - Herskovits Mária (szerk.): A tehetségfejlesztés alapjai. Elmélet és módszerek. Debrecen, KLTE, 1993.
3)    Balogh László, Herskovits Mária, Tóth László (szerk.): A tehetségfejlesztés pszichológiája. Szöveggyűjtemény. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000.
4)    Balogh László: A tehetséggondozás pszichológiája In: Bagdy Emőke (szerk.): Alkalmazott pszichológia. Budapest, 2006. 33-49. p.
5)    Balogh László: Elméleti alapok tehetséggondozó programokhoz In: Tehetség, 4. 1. 2007. - 3-5. p.
6)    Balogh László: Iskolai tehetséggondozás. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004.
7)    Balogh László: Tehetséggondozás az EU-ban és nálunk In: Fókusz, 7. 1. 2005. - 14-27. p.
8)    Bertókné Gyarmati Györgyi: Projektmódszer a tehetséggondozásban In: Tehetség, 15. 2. 2007. - 9. p.
9)    Bezdom Iván: Profit és tehetség In: Köznevelés, 63. 10. 2007. - 7-8. p.
10)    Buda Mariann: Óriás leszel? A tehetséges gyerek. Budapest, Dinasztia Tan-könyvkiadó, 2004.
11)    Czeizel Endre: A képesség és tehetség biológiai értelmezése, a tehetséggondozás társadalmi szükségessége. In: Molnár Zoltán (szerk.): Képességfejlesztés, tehetséggondozás p. 17-61.
12)    Czeizel Endre: Az érték - még mindig - bennünk van. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1994.
13)    Czeizel Endre: Az érték bennünk van Budapest, Gondolat, 1984
14)    Czeizel Endre: Sors és tehetség. Budapest, Urbis, 2004.
15)    Csermely Péter - Kiss Gábor (szerk.): A magyar társadalom a tehetség szolgálatában; ... a Magyar Tehetséggondozás I. Országos Konferenciájának összefoglaló kötete. Budapest, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek. Szövetsége, 2008.
16)    Csermely Péter (szerk.): Kutatási lehetőségek középiskolásoknak. Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 2003.
17)    Csermely Péter: „A diákok nálunk egyenrangú kollégák” In: Köznevelés, 64. 7. 2008. - 4-5. p.
18)    Csermely Péter: Tehetségek nyomában In: http://www.talaljuk-ki.hu/index.php/article/articleview/850/1/36/
19)    Danyi Gyula - Lajber Eszter: Tehetséggondozás internettel In: Mentor, 8. 11-12. 2006. - 15. p. mell. Támpont
20)    Daróczi S. – Koncz I.: Szociopedagógiai analízis és fejlesztő technikák I-II. Szombathely, BDF, 2002.
21)    Dávid Imre: Tehetségkutatás. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2002.
22)    Döbör Ágota: Amit a hallgatónak tudni illik a tehetségről. Szeged, SZEK - Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2007.
23)    Duró Zsuzsa: A tehetség szolgálatában In: Tanítás – tanulás, 5. 10. 2008. - 18-21. p.
24)    Duró Zsuzsa: Teljesítmény vagy alulteljesítés: iskola, család, módszerek In: Tanítás – tanulás, 3. 10. 2006. - 26-29. p.
25)    Erősdi Edit: Tehetséges gyermek - öröm, felelősség, probléma In: Magiszter, 2. 3. 2004. - 156-158.p.
26)    Feuerstein, R. - Tannenbaum, A. J.: Tehetség és alulteljesítés In: Tehetség, 9. 1. 2002. - 10-11. p.
27)    Franz, J. Mönks: Tehetséggondozás Európában In: Alkalmazott pszichológia, 4. 2. 2002. - 149-155. p.
28)    Gefferth Éva: Csak keresni kell… A tehetséges gyerekekről nevelőknek. Bu-dapest, Trefort, 2004.
29)    Gordon Győri János: "Tehetséges személy" - tanárok prototípusképe a tehetségesekről In: Alkalmazott pszichológia, 4. 3. 2002. - 5-24. p.
30)    Gordon Győri János: Tehetséges gyerekek gondolkodási készségének fejlesztése In: Iskolakultúra, 11. 1. 2001. - 46-54. p.
31)    Gordon Győri János: Tehetségpedagógiai módszerek. Budapest, Gondolat, ELTE BTK Neveléstud. Int., 2004.
32)    Gömöry Kornélia: Integrált osztályokban folyó komplex tehetséggondozó programok hatásvizsgálati eredményei In: Új pedagógiai szemle, 57. 3-4. 2007. - 79-102. p.
33)    Gömöry Kornélia: Tehetséges tanulók intelligenciájának, tanulási stratégiáinak, motivációjának és szorongásának fejlődése "normál" illetve "válogatott osztályokban" In: Magyar pedagógia, 106. 3. 2006. - 213-227. p.
34)    Gyarmathy Éva: A tehetség fogalma, összetevői, típusai és azonosítása. Budapest, ELTE Eötvös K. 2006.
35)    Gyarmathy Éva: A tehetség háttere és gondozásának gyakorlata. Budapest, ELTE Eötvös K. 2007.
36)    Gyarmathy Éva: Tehetséges tanárok a tehetségekért In: Pedagógusképzés, 3-4. 2003. - 105-111. p.
37)    Gyarmathy Éva: Tehetséggondozás. Szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű, kiemelkedő képességekkel rendelkező gyerekek alulteljesítése In: Taní-tani, 24-25. 2003. - 70-77. p.
38)    Gyarmati Szabó Éva: Tehetségek hátrányos helyzetben In: Mentor, 6. 12. 2004. - 10-11.p. mell.
39)    Harland, Simone: Hiperaktív vagy indigó? Budapest, Mérték K., 2004.
40)    Herskovits Mária: A tehetséges gyermek felismerését és fejlesztését szolgáló egyéni tanácsadás lehetőségei In: Ritoókné Ádám Magda: A tanácsadás pszichológiája - Szöveggyűjtemény. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002. 203-206. p.
41)    Horváthné Zilahy Ágnes: Tehetségfejlesztés az elmélet és a gyakorlat tükrében In: Tanító, 41. 1. 2003. - 1-2. p.
42)    Ibuka Masaru: Mindenki azt akarja, hogy a gyermekéből legyen "valaki", de 3 éves kor után már késő. (A sikerre nevelés japán módszere) Fót, Víztérítő, 2001.
43)    Józsa Zoltán: Tehetséggondozó program roma fiataloknak In: Köznevelés, 64. 14. 2008. - 7. p.
44)    Kelemenné Szabó Mária - Szabó Istvánné Nagy Magdolna: A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását segítő tevékenység In: Módszertani közlemények, 47. 3. 2007. - 126-128. p.
45)    Kerekes Noémi: Tehetségazonosítás társas kapcsolatok feltárásán keresztül In: Fókusz, 7. 1. 2005. - 91-98. p.
46)    Kiss Albert: Tehetségígéretek fejlesztésének tapasztalatai In: Tehetség, 10. 2. 2002. - 3. p.
47)    Koreczné Kazinczi Ilona (szerk.): Esélyteremtés az oktatási informatika esz-közeivel: tanári kézikönyv a 12-14 éves korosztály oktatásához. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006.
48)    Landau, Erika: Bátorság a tehetséghez. Budapest, Calibra, 1997.
49)    Ligeti György: Gyújtós. Iskola, demokrácia, civilizáció. Budapest, Új Mandátum, 2003. 185-223. p.
50)    Lukács Józsefné: Mérések és módszerek – tehetséggondozás; 3. rész In: Óvodai élet, 9. 5. 2001. - 15-25. p.
51)    Lukács Józsefné: Tehetséggondozás - és tehetségvédelem óvodáskorban. Bevezető gondolatok 1. rész In: Óvodai élet, 9. 1. 2001. - 15-18. p.
52)    Mező Ferenc – Mező Katalin: Tanulási stratégiák fejlesztése IPOO-modell alapján. Debrecen, Tehetségvadász Stúdió – Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület, 2007.
53)    Mező Ferenc: A tehetség tanácsadás kézikönyve, 2004. Debrecen, Tehetségvadász Stúdió - Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület, 2004.
54)    Miller, Alice: A tehetséges gyermek drámája és az igazi én felkutatása. Buda-pest, Osiris, 2002.
55)    N. Kollár Katalin – Szabó Éva (szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. Budapest, Osiris Kiadó, 2004. 496-538. p.
56)    Nahalka István (szerk.): Megközelítések: roma gyerekek nevelésének egyes kérdései. Budapest, Eötvös J. Könyvkiadó, 2004.
57)    Nanszákné Cserfalvi Ilona (szerk.): Tehetségfejlesztő programok „A hátrányos helyzetű tanulók iskolai felzárkóztatása” Debrecen, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, 2002.
58)    Pók Katalin, V.: Autista és/vagy tehetséges? In: Óvodai nevelés, 60. 9. 2007. - 307-311. p.
59)    Popper Péter: „Hagyjuk kibontakozni a gyerek egyéniségét!” Beszélgetés Popper Péterrel In: Köznevelés, 63. 37. 2007. - 9. p.
60)    Ranschburg Jenő (szerk.): Tehetséggondozás az iskolában. Pedagógiai és pszichológiai tanulmányok a tehetséges tanulók felismeréséről és képzéséről. Budapest, Tankönyvkiadó, 1989.
61)    Ranschburg Jenő: A problematikus gyermek In: Tanítás – tanulás, 5. 2. 2007. - 7. p.
62)    Tóth László: A tehetségfejlesztés kisenciklopédiája. Debrecen, Pedellus, 2003.
63)    Tóth László: Pszichológiai módszerek a tanulók megismeréséhez. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001. 24-26. p.

 

Vissza

Segíthetünk?

Hírlevél

Fényújság

Támogatók