E-mail: gyongyhalaszat@gyongyhalaszat.hu Tel.: 06 34 301 100

Verseny-2.

 vissza
Biztosítja projektünk sikerét a szakma igénye, a résztvevő szakemberek felkészültsége, a tanulók nyitottsága, igényük a különös törődésre, a szereplésre, sikerre.


Programunkkal egy nagy űrt szeretnénk kitölteni. Legyen végre az SNI gyerekeknek is lehetősége versenyzésre, kiemelkedésre. Továbbá ezzel tudnánk elősegíteni esélyeik növelését. Ez az iskolai munkájukban fog kamatozni, eleinte az adott tantárgyban, majd a többi területen is, hiszen kihat tanulási módszereikre, kultúrájukra is, gondolkodásmódjukra, és várunk tanulmányi eredményeikben is javulást. Segíti az önálló társadalmi beilleszkedésüket, munkába állási esélyeik növekedhetnek, hiszen megtanulják az élethosszig való tanulás mikéntjét, kreatívabbak lesznek társaiknál, jobban boldogulnak.


A Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal szoros együttműködést alakítunk ki. Tehetségpontunk az önálló életvezetésben nehezített SNI fiataloknak nyújt segítséget, lehetőséget teremt a nyomon követésre, kicsit tovább „fogjuk a kezüket”.


A tanulmányi verseny országossá fejlesztése, évenkénti megrendezése motiváció mind a gyerekek, mind a pedagógusok számára.


A tanulásban akadályozott gyermekek rendelkeznek jól fejleszthető részképességekkel, amely kellő pedagógusi irányítással lehetővé teszi számukra, hogy kiemelkedjenek társaik közül. A tehetséggondozó tevékenység feladata e képességek megtalálása és ennek kibontakoztatása. A fejlesztő tevékenység egyben a pozitív énkép kialakulását is segíti.
Az országos bevezetés után (2013) szeretnénk bekapcsolni a versenyzésbe a tanulásban akadályozott 9-10. osztályos tanulókat is.
Szeretnénk elérni, hogy a szaktárca vegye szárnyai alá a sajátos nevelési igényű tanulásban akadályozott tanulóknak kiírt versenyt, hasonlóan másnem fogyatékosok számára rendezett - országos tanulmányi versenyekhez, vállaljon védnökséget fölötte.


Elengedhetetlen a mecenatúra kiépítése, amiből honorálni lehet a kimagasló tehetséggondozást végző pedagógusokat, illetve a diákok számára ösztöndíjat szeretnénk biztosítani a Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítványon keresztül.


Szükséges egyéb pályázati lehetőségek, támogatások felkutatása, hogy hatékonyabban működhessen a verseny.


Szemléletformáló tevékenység is hangsúlyt kap (értelmi fogyatékosok tanulmányi versenye hallatán sokan mosolyognak), igyekszünk az intézményfenntartókat, önkormányzatokat is meggyőzni a kezdeményezés szükségességéről, pozitív hatásáról, és arról, hogy ez a tehetséggondozói munka támogatásra érdemes.


Tehetséggondozó hálózat kiépítésével évenként szakmai konferenciák rendezését kezdeményezzük a tapasztalatcsere érdekében, változó helyszíneken (a rendezést vállaló intézmények szervezésében). Ezen tanácskozások alapján időről-időre frissítjük, korszerűsítjük szakmai, módszertani kiadványunkat.


A projekt bezárása után (2012) 3 éven át intézményünk a pedagógusok önkéntes munkájával vállalja a verseny kiírását, szervezését, lebonyolítását. Azt követően szeretnénk, ha évente más-más intézmény is vállalkozna erre.


A Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Versenyben résztvevő tanulók havonta e-mailben kapják a feladatokat, amelyeket megoldva egy hónapon belül visszaküldenek. Az adott forduló eredményei a Tanulóknak, fiataloknak felső menüben a Versenyek eredmények almenüben jelennek meg. A legeredményesebb versenyzők május végén, június elején intézményünkben - amennyiben a támogatások biztosítják ennek anyagi hátterét - döntőn mérik össze tudásukat.


A versenyben a felső tagozatos (5-8.) tanulók vesznek részt.


A verseny a következő területeken zajlik:
1. Ember és társadalom (társadalmi ismeretek, történelem)
2. Művészetek (ének-zene, rajz,)
3. Életvitel (gyakorlati ismeretek, technika)
4. Ember és környezete / természet (természetismeret, fizika, kémia, biológia, földrajz)
5. Informatika
6. Matematika
7. Magyar nyelv és irodalom


A feladatsorok megoldásához elsősorban az Internet lehetőségeit, valamint a könyvtárban fellelhető szakirodalmakat használják a diákok.
A 2010/2011-es  tanévben a Móra Ferenc Általános Iskola (Komárom), a Benedek Elek Általános Iskola (Oroszlány), a Montágh Imre Általános Iskola (Esztergom), a tatai Diákotthon és a tatabányai Éltes Mátyás Általános Iskola 5-8. osztályos tanulói vettek részt.

A 2011/2012-es tanévben  a Benedek Elek Általános Iskola (Oroszlány), a tatabányai Éltes Mátyás Általános Iskola, a Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye (Sárbogárd), a Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Ajka), az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Székesfehérvár), a Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Speciális Szakiskola EGYMI (Veszprém), a Fejér Megyei Önkormányzat Gárdonyi Géza Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája (Mór), a bakonyoszlopi Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon tanulói versengtek egymással.


 


Vissza

Segíthetünk?

Hírlevél

Fényújság

Támogatók